Hytter ovenfor Flørlistølen stammer trolig fra kraftutbyggingen.