Kallali ved Lysefjorden med Songesand lengre ute på motsatt side.