Flere niper stikker ut fra det stupbratte fjellet.