Høyspenten henger over fjorden til Kåsakleiva på motsatt side.