Imeseid nederst i bildekanten med Sandfjellet i det fjerne.