Fra gården Veraland fulgte vi utmarksveien oppover.