Følger en av flere traktor veier i utmarka til Kartavoll.