For andre gang blåser vinden meg i land på Neset og jeg bestemmer meg for å trekke kanoen langs land.