Hellere & huler i Time

Bergoverheng som danner et størrre eller mindre tørt rom under seg kaller man hellere. Hellere og huler var i norrøne kilder portalen til underverden. I folketradisjonen er hellerne oppholdssteder for røvere og omstreifere. 

  • Helleren ved Fossåna

    Skogafjellet

  • Heller i Blåfjell-lia