Hellere omkring Helleren

Hedler under Hedlersfjellet /Kråkefjellet

32 V 334534 6479497

Øvre plan

Nedre plan.

En av to innganger til nedre plan.

Hedler på baksiden av steinen

32 V 335494 6479374