På Brunes er det murer etter husmannsplassen i Dyrskog.