Langs kysten

Bådavikhedlaren

32 V 314762 6487075

Stemmavatnet

32 V 314592 6487866

Borgåshelleren

32 V 314288 6491983

Stølen

32 V 314585 6492784

Lyptingen

32 V 313586 6490956

Kattafjellet

32 V 313256 6491288

Torvhelleren under Krogafjellet

32 V 315539 6488316

En liten heller på innsiden av den ene steinen.

Gurihelleren

32 V 314349 6490456

Hauskonhelleren

32 V 315103 6491236

32 V 315154 6489994

32 V 315161 6490004

32 V 315122 6489996

32 V 315146 6490061

Stålhelleren

32 V 314295 6488998

Svalhelleren

32 V 314006 6489114