Langs kysten

Bådavikhedlaren

32 V 314762 6487075

Stemmavatnet

32 V 314592 6487866

Borgåshelleren

32 V 314288 6491983

Stølen

32 V 314585 6492784

Lyptingen

32 V 313586 6490956

Kattafjellet

32 V 313256 6491288