Hellere omkring Steine

På Kondalsrinda

32 V 346208 6479204

Trollkyrkja

32 V 346208 6479204

Bjønnshi

32 V 343341 6481639

Skoreknuden

32 V 343784 6482311

Skoreknuden

32 V 344087 6482537

Unna Dalen

32 V 342664 6486615