Hellere & huler i Sandnes

Resasteinen

32 V 316322 6533136

ca 32 V 331598 6528399

Heller i Stakkdalen ved oppstigningen til Selvigstakken 

ca 32 V 329013 6528883

Mulig heller i skytefeltet nordvest for Littla Tverrfjellet.

32 V 323577 6535312

Syd for Vårlivarden

32 V 323545 6535566

Øst for Vårlivarden

32 V 323558 6535726

Øst for Vårlivarden

32 V 324436 6536453

Nord for Gobakkfjell (Bersagel)