Stien er flere steder steinsatt og bærer preg av å være en gammel ferdselsveg mellom Veen og Gilja.