Over den gamle broen og videre på traktorvei tilbake til bilen.