Fortsetter på merket, oppbygget gammel sti, langs østsiden av Sandstølvatnet. Beveren er aktiv i området.