Hellere & huler i Lund

Bergoverheng som danner et størrre eller mindre tørt rom under seg kaller man hellere. Hellere og huler var i norrøne kilder portalen til underverden. I folketradisjonen er hellerne oppholdssteder for røvere og omstreifere. 

 • Klovsteinane

  Lundskogen

 • "Kondalsrindahedlaren"

 • Naudehelleren

  Lundskogen

 • Steinhedleren

 • Røvarshålå

  Sandvotni

 • Trollkyrkja

 • Hedlar ved Raunelivatnet

  Espelistøl

 • Hedlar ved Kvennhushølen"

  Espelistøl

 • Sørøst for Stemmetjørna, Heskestad

 • På dyrket mark nedenfor den game kirkevegen mellom Dybing og Heskestad.

 • Nord for Dybingsfjellet

 • Mulig heller under stein sør for Høgheia, Heskestad

 • Åmdalshelleren

  Ved Åmdalstjørna, Heskestad

 • Rusdal

 • Rusdal