Nordra Gaupefjellet

Nordra Gaupefjellet midt i bildet.

Det enkleste var å følge steinrøysa over bekken

Nordra Gaupefjellet

Kartavatnet

Gaupetjørna

Nordra Gaupefjellet: ca 595 m.o.h.

Gloppefjellet med Madlandsvatnet i det fjerne.

Storavatnet med Steintjønndalen

Liv i en gammel bjørkestamme.

Ikke alltid like lett å følge tråkket.

Brekko

Gloppefjellet og Stangebudalen

23.09.2017

Totalt: ca 8 km og ca 5 timer

Nordra Gaupefjellet: ca 595 m.o.h.