Fjellbjørka tar over når jeg nærmer meg tregrensen.