Skjeralihedleren

01.04.2015

Totalt: ca 10 km og 4-5 timer