Naganibba

19.08.2016

Totalt ca: 11 km og 5-6 timer.

Merket

Naganibba: 748 m.o.h.

Fra parkeringsplassen ved Liarvatnet ser en innover Småsildalen med de to alpin- pregede toppene Heiahornet og Småsilhornet. Turen starter på gangbroen over demningen i Liaråna og videre på turvei forbi speider hytta.

Fra stidelet ved Småsilbekken går det nå oppover bjørkeskogen på god sti. Lengre inne steingås Småsilbekken før stien fortsetter gjennom den frodige Småsildalen. Over tretoppene kan en skimte Heiahornet og Småsilhornet sin stupbratte sørvestvegg. Stien stiger jevnt gjennom den tette skogen. 

Fortsett langs nordsiden av Midttjørna frem til stidelet ved Botnatjørna, på steiner over oset og på stedvis kronglete sti langs sørsiden av Botnatjørna. Så går det veldig bratt oppover på kronglete sti langs vestsiden av Botnafjellet.

Botnatjørna med Småsilhornet

I den andre enden av lyngheia reiser markante Naganibba seg. 

Så går det opp langs fjellsiden og etter hvert den svært bratte Smittebakken.

Nede til venstre ligger Store- og Litle Nagatjørna under Krossfjellet.

 

Det er ingen varde på toppen av den 748 meter høye Naganibba som har et trigonometrisk punkt. Det er et fantastisk panorama over Svortingsvatnet og mange mindre fjell med fjordbassenget retning Stavangerhalvøya i bak grunnen. 

 

I sør ligger Hengjandevatnet med Husafjellet. 

Følg samme rute ned fra fjellet og fortsetter så på merket sti som etter hvert går bratt nedover mot Svortings vatnet og Gamle Nagastølen. En gammel tømmerkoie med blikkplater på utsiden er det som i dag står på stølen. 

Så går det videre gjennom lauvskog på gammel stølsti langs Svortings vatnet som stedvis er bygget opp og steinsatt.   


Etter ca. 2 kilometer langs Svortingslia er en fremme ved stidelet og fortsetter nedover den bratte Lågalia – retning Foreneset.

Er en heldig, er lukene i demningen åpnet, og en får oppleve de frådene vannmassene. Et par steder kan det da være skummelt å gå på stien like inntil Lågaliåna.

Fra østsiden av Dalavatnet går en langs vannet bort til en grind og videre opp til turveien ved speiderhytta. Herfra følger en samme vei tilbake til parkeringsplassen.