Simonshedleren

Litt usikker på om dette er Simonshedleren. I kartverket aitt kart er Simonshedleren skreve der Gitleshedleren ligger.