Følger stien langs Ørsdalsvatnet tilbake til Skoredalen.