Løa på Landsdal har en tømmerkjerne fra 1600 tallet. Strandgarden ble fraflyttet høsten 1967.