Tjuhedlersheia

Fra stemmen i Spjodavatnet begynte turen i kano.

Fordel med vind og strøm i ryggen.

Flere steder å gå i land.

Spjodavatnet

Tjuvhedlerstjørna

Spjodevatnet retning Plomhei

Tjuhedlersheia

Tjuvhedlerstjørna med Tjuhedlersheia til venstre.

Sørover Spjodevatnet

Mye vann i magasinet, så bjørka får nok vann.