"Fandens spillebord/alter"

13.08.2017

Totalt: Ca. 7,7 km og ca. 4 timer

Merket

Arkeologisk museum:

Steinkonstruksjon som består av en større helle, 2,3 m l. opptil1,35 m br. og 0,3 m t. Hellen er orientert Ø-V. Langssidene og under hellen er det opplødd 2 steinrekker ( 1 på hver langside) med 2 lag stein slik at det mellom hella og den underliggende bergblokken er et ca 2 m lang og 1 m bredt og 1/3-3/4 m høyt rom med åpning i begge kortender.