"Fandens spillebord/alter"

Fulgte bomveien fra Fv-44 ned til Stora Mjelkevatnet

En heller nedenfor stien langs Stora Mjelkevatnet

Stora Mjelkevatnet

En liten heller like ved stien.

Har gått her to ganger tidligere i snø, men nå er det mye greier å ta se frem.

Litla Mjelkevatnet

"Fandens spillebord/alter" er et mysterium også for arkeologene.

Steinen på toppen antas å veie rundt 3 tonn og har neppe lagt seg oppå de mindre steinene av seg selv.

Gravkammer?

Midt i bildet ligger steinkonstruksjonen langt utenom allfarvei.

Går en videre i dalføre er det ikke langt ned til Mjelkholmsundet.

13.08.2017

Totalt: Ca. 7,7 km og ca. 4 timer

Merket

Arkeologisk museum:

Steinkonstruksjon som består av en større helle, 2,3 m l. opptil1,35 m br. og 0,3 m t. Hellen er orientert Ø-V. Langssidene og under hellen er det opplødd 2 steinrekker ( 1 på hver langside) med 2 lag stein slik at det mellom hella og den underliggende bergblokken er et ca 2 m lang og 1 m bredt og 1/3-3/4 m høyt rom med åpning i begge kortender.