Røssedalen

Plassen Røssedalen

32 V 332560 6496417

Husmannsplass under Netland var i bruk i 1870-åra.