Hellere i Sirdal

Løyndeherberget

32 V 363148 6529844

32 V 363203 6530193

Heller ved Hunnebu

32 V 363611 6530116

Nedre Tuftelega

32 V 364308 6530523

Øvre Tuftelega

32 V 364255 6530756

Moheller

32 V 365264 6535775