Kongens Varde

14.01.2018

Totalt: ca 10 km og ca 3 timer.

Umerket vei og sti

Kongens Varde 252 m.o.h.

Egersund Vindpark

Turgruppen: Turer For Alle

Parkerte ved Grødemfoss kraftstasjon og fulgte sti og vei oppover forbi Smievatnet.

Smievatnet

Hønnland/Hynland, hustuft datert til jernalder- middelalder og er fredet.

Egersund vindpark reiser seg rundt Kongens Varde

Kongens Varde 252 m.o.h.

Årstjørna med Nibbeknuten

Pintlå ved Åmdal