Bjerkreim forsyner seg litt av toppen som stort sett ligger i Gjesdal.