Vormedalslegå

Helleren ligger til venstre i bildet.

Helleren på baksiden