Hellere & huler i Sokndal

Bergoverheng som danner et størrre eller mindre tørt rom under seg kaller man hellere. Hellere og huler var i norrøne kilder portalen til underverden. I folketradisjonen er hellerne oppholdssteder for røvere og omstreifere. 

 • Mørkehedlaren

 • "Ragnhildslått-hedlaren"

 • Tingstova

 • Trollkjørkjo

  Vatlandsvigå

 • Heller uten navn

 • Urakjørkjo

  Guddal

 • Heller ved Tjuvhedlersknuten

  Like under Tjuvhedlersknuten i Selebøheia.

 • Hedleren i Kviksdalen

  Birkeland

 • Hedler sørvest for Steindalsmyra

  Steindalsmyra, Birkeland

 • Heller like ved Altmark støtten i Nodevika

 • Målsjuvet

 • Ved Såvatnet på østsiden av Oseknuten

 • Østsiden av Oseknuten

 • Nordsiden av toppen på Oseknuten