Følger stien til gruvearbeiderne opp Fannafjellbakken.