De gule feltene er sand som er blitt til sandstein.