Flere hellere under fjellet ovenfor kampesteinene.