Roligheten med Nesodden i fjordarmen inn til Åna-Sira.