Oslehellaren hvor folk gjemte seg og husdyra under Napoleonskrigen 1807-1814.