Heller

Bergoverheng som danner et større eller mindre tørt rom under seg kaller man heller. Hellere kan også være stein som lener seg mot fjell eller annen stein. Hulrom under steiner anses også som heller. Hellere og huler var i norrøne kilder portalen til underverden. I folketradisjonen er hellerne oppholdssteder for røvere og omstreifere. Mennesker har oppholdt seg i eller brukt hellere til oppbevaring i flere tusen år. Det er gjort funn fra blant annet steinalderen i kultlag. Driftekarer og gjetere brukte disse overnattingsplassene i forrige år tusen. Ofte ble de brukt til vinterlagring av høy, torv og jordbruksredskaper. Var de store nok huset de også krøttera. Under siste verdenskrig huset de motstandsfolk og folk på flukt. 

Hellere er det over alt og det er ikke alltid like tydelig hvem som har blitt brukt. Noen ganger søkte folk ly i dårlig vær under deres ferd over fjellet eller jegerne lå på lur med våpenet klart. Det fineste hellerne synes jeg er de med solide lemurer, som var bygget for å gi le og holde  husdyrene utenfor. 

Bjerkreim:

Eigersund:

Forsand:

Hedleren på toppen av Åsliskaret

Hedleren i Åsliskaret

Gjesdal:

Hjelmeland:

Øyahidleren

Hå:

Per si sida hedlaren

Ognaheia

Langs kysten

Kjeringhedlaren 1

Kjeringhedlaren 2

Klepp:

Helleberget

Øksnevadhellaren

Lund:

Randaberg

Vistehåla

Rennesøy:

Svartahola på Mosteøy

Sandnes:

Helleren ved Littla Tverrfjellet

Heller i Stakkdalen

Resasteinen

Sauda:

Heller vest for Nedra Sandvatn

Sokndal:

Hellere omkring Birkeland

Hellere omkring Jøssingfjord

Hellere omkring Mydland

Hellere omkrimg Åvendal

Hedleren i Kviksdalen

Hedlaren på nordsiden av Oseknuten

Hedlaren på øst siden av Oseknuten, Målsjuvet

Hedlaren sør for Heståsen

Hedlaren sørvest for Steindalsmyra, Birkeland

Hedlaren øst for Hedlerfjellet, Selebø

Hedlaren ved Målsjuvet

Hedlaren ved Såvatnet, Målsjuvet

Hedlaren ved Tjuvhedlersknuten

Hedlekrono

Tingstova

Tjuhedlaren i Nesvåg

HedlerenTrollkjørkjo i Vatlandsvigå

 

Stavanger:

Helleren på Mjughaug, Sundet

Time:

Heller i Blåfjell-lia

Heller ved Fossåna