Heller

Bergoverheng som danner et større eller mindre tørt rom under seg kaller man heller. Hellere kan også være stein som lener seg mot fjell eller annen stein. Hulrom under steiner anses også som heller. Hellere og huler var i norrøne kilder portalen til underverden. I folketradisjonen er hellerne oppholdssteder for røvere og omstreifere. Mennesker har oppholdt seg i eller brukt hellere til oppbevaring i flere tusen år. Det er gjort funn fra blant annet steinalderen i kultlag. Driftekarer og gjetere brukte disse overnattingsplassene i forrige år tusen. Ofte ble de brukt til vinterlagring av høy, torv og jordbruksredskaper. Var de store nok huset de også krøttera. Under siste verdenskrig huset de motstandsfolk og folk på flukt. 

Hellere er det over alt og det er ikke alltid like tydelig hvem som har blitt brukt. Noen ganger søkte folk ly i dårlig vær under deres ferd over fjellet eller jegerne lå på lur med våpenet klart. Det fineste hellerne synes jeg er de med solide lemurer, som var bygget for å gi le og holde  husdyrene utenfor. 

Bjerkreim:

Rambjørhedleren

"Acquariushedleren"

Driftehedleren på Stavtjørn

Dvergasteinen

Gittleshedleren i Brattebøheia

Gjotehedleren

Grinnahedleren

Gubbehedlaren

Hedlerflòdè

Hedlere i Austdalen

Hedleren i Hidalen

Hedleren i Kalvaskogbrekka

Hedleren i Legå ved Rambjørknuten

Hedleren i Myrstølbrekkå

Hedleren på nordsiden av Skarkaknuten

Hedleren i Solleide

Hedleren i vestsiden av Rambjørknuten

Hedleren nord for Rambjørknuten

Hedleren på Stokkafjellet

Hedler ved Birkeland

Hedler ved Birkeland 2

Hedleren ved Dalamoen

Hedleren ved Finnslåtten

Hedleren ved Torstøl

Hedleren ved Torstøl 2

Hedleren ved Holmavatnet

Hedleren ved Spranget

Hedleren ved Åshildhedleren

Hedler nord for Hestafjellet

Hedleren vest for Hestafjellet

Hedleren vest for Mjelkeå

Laneslegå

Loppehedleren

Mørberhedleren

Ploghedleren

Rambjørhedleren

Rauahedlå

Simonshedleren

Stølshedleren

Torvhedleren

Hågahedleren

Åshild/Åselhedleren

Eigersund:

Vormedalsgå

Eldridhedlaren

Geishedlaren

Gunnarshedlaren

Gunnhildshedlaren

Haien à Anna

Hedlaren i Grastveid sin utmark

Hedlaren i Gyrahamn

Hedlaren i Klovbekkdalen

Hedlaren i Liabakken

Hedlaren nord for Navarsheia

Hedlaren på Husahalsen

Hedlaren på nordsiden av Eidsknuten

Hedlaren sør for Lita Skykula

Hedlaren under Krågefjellet

Hedlaren ved bekken fra Solhomtjørna

Hedlaren ved Dranga

Hedlaren ved Gòdå

Hedlaren ved Maurholen

Hedlaren ved Støla

Hedlaren ved Trollpikken 1

Hedlaren ved Trollpikken 2

Hedlaren øst for Korpan

Helgahedlaren

Høyhedlaren i Nedre Åmdal

Kvide Hedlaren

Løpsehedleren

Migarvannhålå

Mysinghålå 1

Mysinghålå 2

Ole Høylands hålå

Røverhola ved Røyland

Sletteidhelleren

Storlihedlaren

Suhedlaren

Veshovda-røverholå

Vormedalslegå

 

Forsand:

Hedleren ved YleskogHedleren på toppen av Åsliskaret

Hedleren i Åsliskaret

Gjesdal:

Hjelmeland:

Øyahidleren

Hå:

Per si sida hedlaren

Bådavikhedlaren

Hedlaren i Borgåsen

Hedlaren på Lyptingen

Hedlaren på Stølen 1

Hedlaren ved Stemmavatn

Hedlaren øst for Kattafjellet

Hula ved Trodlanodland

Kjeringhedlaren 1

Kjeringhedlaren 2

Livar Storhaug hedlaren

Musaholå

Per si sida hedlaren

Røvarshedlaren ved Revstjørna

Skjeralihedlaren

Klepp:

Helleberget

Øksnevadhellaren

Lund:

Hedlaren nord for Dybingsfjellet

Hedlaren sør for Høgheia

Hedlaren sørøst for Stemmetjørna

Hedlaren ved Kondalsrinda

Hedlaren ved Kvennhushølen

Hedlaren ved kyrkjevegen Heskestad

Hedlaren ved Raunelivatnet

Hedlaren i Rusdal 1

Hedlaren i Rusdal 2

Klovsteinane

Naudehelleren

Røvarshålå ved Sandvotni

Steinhedleren

Trollakyrkja

Åmdalshedlaren

Randaberg

Vistehåla

Rennesøy:

Svartahola på Mosteøy

Sandnes:

Helleren ved Littla Tverrfjellet

Heller i Stakkdalen

Resasteinen

Sauda:

Heller vest for Nedra Sandvatn

Sokndal:

Buhellaren

Gitlehedlaren

Hedlaren i Hedlersdalen

Hedleren i Kviksdalen

Hedlaren i Svenstølbakkane, Logsvatnet

Hedlaren på Meihei

Hedlaren på nordsiden av Oseknuten

Hedlaren på Ragnhildslåtta

Hedlaren på Upsene

Hedlaren på øst siden av Oseknuten, Målsjuvet

Hedlaren sør for Heståsen

Hedlaren sør for Ragnhildslåtta

Hedlaren sørvest for Steindalsmyra, Birkeland

Hedlaren øst for Hedlerfjellet, Selebø

Hedlaren ved Geitaknut

Hedlaren ved Målsjuvet

Hedlaren ved Nodevika, Jøssingfjord 1

Hedlaren ved Nodevika, Jøssingfjord 2

Hedlaren ved Såvatnet, Målsjuvet

Hedlaren ved Tjuvhedlersknuten

Hedlekrono

Høyhedlaren i Guddal

Kjeringhedlaren

Lambhedleren

Mørkehedlaren

Tingstova

Tjuhedlaren i Nesvåg

Trollkjørkjo i Vatlandsvigå

Urakjørkjo i Guddal

Stavanger:

Helleren på Mjughaug, Sundet

Time:

Heller i Blåfjell-lia

Heller ved Fossåna