Lihelleren & Solbjørgstien

 Totalt ca: 1,7 km og 1 time

Fra Solbjørg fulgte jeg skiltet rute ned langs kulturlandskapet og ned i skogen.

Vannposten like nedenfor helleren.

32 V 357560 6469522

 Lihelleren er i nyere tid brukt som høyløe.

Lihelleren er fredet. Det er gjort funn av keramikk, dyretenner og tre kull.

Like ovenfor fortsetter Solbjørgstien ut mot kanten.

Stavene kom godt med da jeg nesten med livet som innsats smøg meg nedover.

Lundevatnet

Mye slit og svette måtte til for å få en brukbar sti opp til gården Solbjørg.

Rutebåten "Nøkken" hadde anløpssted her nede.

Nå går det bilvei til gårdene og ingen rutebåt trafikkerer på Lundevatnet lengre.