Lanesstølen, driftelege

Koordinater:

32V 0344319 6513900