Sekken måtte av da det var trangt nedover. Hulen ses nederst til høyre.