Litt før Perafjella var jeg tilbake på "Mølleveien".