Den flotte varden på Skinansfjellet er borte og mesteparten av det fine platået er sprengt bort. Tiden hvor jeg alltid måtte oppom er forbi.