God informasjon om noe jeg godt kunne vært foruten.