Bjordal - Vassbø

05.06.2016

Totalt: ca. 16,5 km og 9-10 timer

Bjerkreim kommune

Merket fra Mjåvassknuten og ned.

Parkerer ved Loni i Bjordal

Følger veien inn mot gården Bjordal og videre langs dyrket mark.

Følger merket sti opp Bjordalsbrekka

Loni med den trange kløfta som skiller Ørsdalen fra Bjordal. Gjoteknuten er ganske markant fra denne siden. 

Loni i Bjordal

Vi passerer Ytralegå

Følger et elg tråkk langs kanten av Bjordalen.

Ørsdalen

 

Gruvene på Gudlen

Sikter oss inn på Mjåvassknuten

Mjåvassknuten: 834 m.o.h.

Stien går i fjellsiden

Mjåvatnet

Juvasstølen ved Juvvatnet

Daleføre som fører oss ned til Vassbø

På vei ned til Vassbø hvor en bil er plassert.

Vassbø i Ørsdalen.