Holmafjellet

19.05.2017

Totalt: ca 6,8 km og ca 3,5 time.

Merket

Matsteinrindane: 400 m.o.h.

Holmafjellet: 439 m.o.h.

Ravlafjellet: 439 m.o.h.

Matsteinrindane: 400 m.o.h. Bue

Gamstjørna med Holmafjellet

Holmafjellet: 439 m.o.h.

Snøsvatnet

Holmavatnet

Ravlafjellet: 439 m.o.h.

Fuglestad og Nedrebø