Vesleskagstølen med Skaget, Valdres sitt svar på Kilimanjaro