Byrkjedalsstølen og Motlandstølen

Støladalen

Følger stien innover Austdal

Austdalstjørna

Tar en tur opp på Søre Urdalsknuden

Søre Urdalsknuden 767 m.o.h.

Støladalen med Vinjakula midt i bildet.

Retning Byrkjedalsstølen og Motlandstølen.

Svartatjørna med Varmekråheia

Fortsetter langs Svartatjørna

Bare tuftene igjen av den gamle Byrkjedalsstølen

Langs Langavatnet til Motlandstølen

Motlandsstølen/Mjålandsstølen

Middagsknuten 767 m.o.h.

Retning Byrkjedalsstølen

Nonsnuten

På Øvstabødalens tak

Nonsnuten 787 m.o.h.

Spor fra istiden

Retning Varmekråheia

Stora Liå, Islandståna, Hunnedalsvegen og Floen som renner nedover Øvstabødalen.

Høyde 793 m.o.h. nord for selve Gomleknuten

Varden ved det trigonometriske punktet 784 m.o.h. står helt ute på kanten av stupet.

Byrkjedal og mellom Vinjakula og Helgefjell ligger Gloppedalen

Fortsetter mot den markante toppen av Gomleknuten

Gomleknuten 779 m.o.h.

Valgte ikke den enkleste ruten ned Urdalslii

Tilbake i Byrkjedalsbrekka

20.07.2014

Totalt: ca 17,8 km og ca 9 timer

Søre Urdalsknuden: 766 m.o.h.

Nonsnuten: 787 m.o.h.

Gomleknuten: 779 m.o.h.

Middagsknuten: 767 m.o.h.

Nord for Gomleknuten: 793 m.o.h.

Byrkjedalsstølen

Motlandstølen