Hellere rundt Rusdal

Heller øst for Unna Lian

32 V 355187 6497543

Heller øst for Unna Lian

32 V 355033 6497614

Vest for Raunelivatnet

32 V 359854 6499150

Heller ved Kvednhushølen

32 V 359612 6498678